създаване на думи от букви

Страници в категория „Думи в българския език“ Показани са 200 от общо 21 034 страници в тази категория. (предишна страница) (следваща.

Създаване на книга.

Първата ни писменост – глаголица и кирилица – В края на ІХ век в Преслав възниква и втората старобългарска азбука – кирилицата, която съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака, близки до глаголическите, които съответстват на чисто.

Значение: Договор за създаване на Европейската общност Абревиатури и съкращения Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на.

Word Snack е много проста и вълнуваща игра, в която трябва да съответствате на буквите, за да формулирате думи. Всяко ниво има група от различни букви, с които ще оформите думи.

Макар че съдържа и гръцки букви, тя следва модела на глаголицата и отговаря на най-съвършения принцип за писане, според който на всеки звук съответства отделна буква.

Създаване на нов профил. Виж повече от 3 думи, 7 букви, 1 значение – НЕ МЕ ЕБЕ във Facebook.

БУКВА Д от Азбуката - как се пише ръкописно (+32 думи)Смисъл на названията на някои букви от кирилицата.

– От друга страна, названията на някои негръцки кирилски букви бяха убедително обяснени с думи от иранските езици, което говори за прабългарски произход на тези названия.

"Търсене на думи" e вид ребус, който може ефективно да се използва не само в езиковото обучение, а и в обучението по всички останали предмети в училище. С помощта на PowerPoint може не само да онагледим тази атрактивна.

Групиране на ключови думи и създаване на визуални карти за тях.

ред след ред танцуващи букви.

който ни позволява да разделяме списъци с ключови думи на групи от термини, подобни между.

Captcha кодът представлява произволен код, най-често от букви и цифри, който трябва да се въведе от потребителя при регистрация, публикуване на съдържание, коментар или друго.